चन्द्रागिरिबाट देखिने काठमाण्डौँ र आसपासका दृश्य ।